Best Ecological Social Responsibility Project

32 candidates found


Community Wildlife Fund - Kenya

Votes: 183

80.97%

Shepherdess World Travels & Tours - Nigeria

Votes: 14

6.19%

Lavanta Kokulu Koy Project - Turkey

Votes: 4

1.77%

Cleanup Bahrain - Bahrain

Votes: 2

0.88%

irem papila - Turkey

Votes: 1

0.44%

Hakan ÖZTÜRK - Turkey

Votes: 0

0%

Himalayan Ecotourism - India

Votes: 1

0.44%

A Mimarlık - Turkey

Votes: 0

0%

A Mimarlık - Turkey

Votes: 0

0%

The Innovators Travel & Tours - Pakistan

Votes: 0

0%

ATLANTICA DMC - Morocco

Votes: 0

0%

Edzay - Mexico

Votes: 0

0%

Rainbow Cruises - India

Votes: 0

0%

Preloved for a Cause - Bahrain

Votes: 0

0%

My Plan My tour - Kyrgyzstan

Votes: 0

0%

AL ZAJIL TOURISM - United Arab Emirates

Votes: 0

0%

White Lagoon FEHENDHOO - Maldives

Votes: 0

0%

Culture Tour Ltd - United Kingdom

Votes: 0

0%

Culture Tour Ltd - United Kingdom

Votes: 0

0%

Universiti Sains Malaysia - Malaysia

Votes: 0

0%

Handitour - Algeria

Votes: 0

0%

İstanbul Başakşehir FK - Turkey

Votes: 0

0%

Jolinaiko Eco Tours - Ghana

Votes: 0

0%

EcoMArine Malta - Malta

Votes: 0

0%

creation et joie - France

Votes: 0

0%

Fundación Geoversity - Panama

Votes: 0

0%

OLA(Organized Life Area) - Turkey

Votes: 0

0%

YERYÜZÜ EKOLOJİ OKULU - Turkey

Votes: 0

0%
Awards Sponsors
Awards Sponsors

Event Sponsor

AZERBAIJAN - RESERVED

Support And Sponsors
Support And Sponsors